Tarief

Het tarief bedraagt 60€ per contact. Een sessie duurt 50 minuten.

Bij verschillende ziekenfondsen is er een beperkte terugbetaling mogelijk voor therapie bij kinderen en jongeren verstrekt door een erkend klinisch psycholoog. Tussenkomst voor volwassenen is afhankelijk van ziekenfonds tot ziekenfonds.